شرکت بین المللی بلیریکو

اخبار و رویدادها

در این قسمت قصد داریم تا اخبار و رویدادهای مهم اتحادیه اقتصادی اوراسیا را برای بازرگانان و علاقه مند به کسب و کار در این اتحادیه بازتاب دهیم تا این عزیزان بتوانند با فضای رخدادها و رویداد های مهم این اتحادیه بیش از پیش آشنا شوند.

error: